“С глава под килима” от Анна Онихимовска и Оля Волданска-Плохницка

Историята в книгата изследва подигравките между децата – на какво са готови те, за да не им се подиграват и как всъщност някакъв безмилостен вътрешен порив кара всеки един някога и на някого да се присмее. Защото децата бързо разбират, че поведението, което някой насочва към тях днес, може да се превърне в тяхното собствено поведение утре, а това е не по-малко сложно за справяне.