Емоци-О!-метърът на Инспектор Крок, издателство Мармот

Работата с емоциите е едно от първите по-солидни предизвикателства за родителите.