15+ от най-качествените детски книги за възраст 3-5 г.

Да се чете на децата е важно още от пренаталния период (това и аз не го можех), но забелязвам, че по-активното четене започва (от страна на много родители) във възрастта след 2-3 години. Събрах някои от най-добрите попадения за детски книги, като не съм правила никакъв компромис с качеството им, както винаги.