Психотерапия: една година по-късно

Плюсовете от терапията за мен се появиха веднага, защото задействах механизмите си за справяне и при повторение на трудни за възприемане ситуации започнах да използвам наученото по време на срещите. В това аз открих моментален ежедневен ефект, който ме мотивира да продължа. Освен това, отвори полета за разсъждаване там, където не съм се замисляла, че може да ги има и предизвика любопитството ми.